Vi lever i extraordinär tider…

… och som körsbäret på toppen, kommer något historiskt hända idag? Kommer för första gången 25:e amendment att åkallas och kommer en president för i USA första gången avsättas, trots att han bara har dagar kvar i office?

God morgon! Hur mår ni idag? Jag mår så där! 🌸☕️