Vad är ondska och finns den

Jag börjar med att brasklapp att allt är mina åsikter och vad jag tycker, men brödtexten kommer bli för lång och snirklig om jag ska lägga in: jag tycker, eller: jag anser, tror eller likande hela tiden. Ni kan väl göra det åt mig i ert huvud är ni snälla? 😊 Låter det som eller jag t.o.m skriver: så här är det, så är det så här det är för mig och i min tankevärld och eftersom att vi pratar om känslor, moral etc så är allt subjektivt och det finns i stort sätt inga rätt och fel, bara mer eller mindre konsensus. Ok? 😊

Jag hoppas att ni har läst den här 👈 bakgrunden först.

Jag kommer från att både Xun Zi och Mencius har rätt. Och jag menar på att vi inte föds som tomma ark utan medfödda egenskaper vare sig vill klassa det som en störning eller något som mer är normalt. Om vi jämför med tex hundavel så finns det vissa raser som är lättare att fostra till att bli aggressiva, även om att det med rätt kärlek och tålamod går att få dem att bli gudasnälla, precis som tvärtom. Vissa raser som tex cockerspaniel har lättare för att vara glada, för att vara runt barn, vill beskydda etc, men går också att driva dem till att bli både folkilskna och aggressiva mot andra hudar och djur. Och samma tänker jag gäller för olika kulturer i olika delar av välden. I vissa delar har det varit en fördel att vara offensiv och i andra delar så har det kulturellt varit en fördel att vara defensiv eller t.o.m öppen och inbjudande. Och bland dessa olika familjer så är det då också lättare att fostra fram någon som är medveten aggressiv på samma sätt som det är lätt att fostra fram någon som är medvetet empatisk mot alla. Vi kan t.o.m tänka klassiska könsroller här även om det är oroligt grovt förenklat och mycket mer komplext än så att de flesta kvinnor är empatisk mot allt och alla och vice versa ang män. Vissa samhällen har premierat starka män, andra har premierat eftertänksamma människor, och det avspeglar sig också i vem som fick bilda familj och skaffa barn och vem som inte har fått det. Lägg nu märke till att jag inte lägger någon värdering i vem som premierat rätt eller fel, för det är de yttre omständigheter som avgör där och alla kan inte vara lika bra sätt att vara på överallt, utan det beror på området man bor i. Alltså har båda sätten varit det som varit bra (eller dåliga) beroende på vilka runtomkringliggande faktorer man tittar på. Men jag menar på att hur lätt man har för att göra någon illa eller gott både grundar sig i biologin men framförallt i de social faktorerna.

Att fostran och visa kärlek till barn är mycket viktigt har bevisats bl.a av vad som händer med nyfödda barn som inte hålls i famnen eller får kärlek de första månaderna. De utvecklar svåra empatistörningar och empati är mycket svårt att utveckla senare och kompensera för förlorad närhet från den första tiden. Det finns långa kapitel om barnens utveckling och hur man kan knäcka självkänsla och driva dem till att blir asocial varelser med våldstendenser mot sina medmänniskor, men det blir för långt här och en för stor avstickare kanske? Feel free att skriva om det bland kommentarerna. 👍

Att ondska inte finns och att motsatsen till godhet är avsaknad av godhet stämmer inte. Avsaknad av godhet = likgiltighet. Den som inte orkar bry sig eller bara struntar i det. Den vill inte göra någon illa men samtidigt så tänker den inte efter om det blir konsekvensen och stannar inte heller upp för att kontrollera vilken skada den åsamkat under sin framfart. Detta är inte en empatisk trevlig människa som jag vill umgås med men samtidig är den inte heller ond. Den är ”bara” en fullblodsegoist, ofta med inslag av narcissism. Vad man bör lägga märke till är att även en fullblodsegoist kan tjäna på att visa kärlek och ha ett ”hjärta av guld” till sin omgivning eftersom att det finns något för dem själv att vinna på det, så dessa kan för vissa i vissa fall var svåra att urskilja från de som mer genuint bryr sig om sin omgivning utan baktankar om att ge och ta. De som ger utan att absolut förvänta sig något i gengäld. (Även om man så klart blir ledsen om så inte sker, men det är en annan fråga tänker jag.)

Hela tanken som de indiska religionerna lutar sig mot, karma tycker jag är en elak tanke där man skuldbelägger tex de som är fattiga eller sjuka. Att de skulle få skylla sig själva pga att de i ett annat liv gjort något illa. Däremot tror jag på att den energi som man utstrålar i sitt liv är mycket av vad som kommer tillbak till en. Inte alltid. Det finns de som är genuint onda men som har bra liv utan större problem och vice versa de som alltid försöker vara vänliga etc men drabbas av den ena olyckan efter den andra. Så jag gillar inte att prata om karma alls. Den är dels inte rättvis och dels verkligen ute efter att leta fel hos den drabbade istället för att väga in yttre faktorer. Däremot har jag mer än en gång från läktaren fått vara med om att bevittna när universum skipat rättvisa mot de som behandlat mig dåligt, helt utan att jag behövt lyfta ett finger. Men det handlar väl mer om att om man istället för i skogen, joggar på en motorväg så ökar sannolikheten för att man tillsist blir överkörd. ??

Hur definierar jag då ondska? För mig är det när någon gör något illa mot någon annan fullt medveten om det. Ännu värre om den njuter av det eller gör det för sitt höga nöjes skull. För egen vinning är det väl alltid på ett eller annat sätt, om än så bara för att det får en att må bra, men ofta är det monetärt eller för att tillförskansa sig makt och pondus eller respekt även om (eller väldigt gärna pga) respekten är baserad på terror och rädsla för vad den kan tänkas göra mot en när den blir arg eller bara får ett infall.

För att uppfylla etiketten ond behöver man inte vara alltigenom rutten för det finns ingen som är helt svart/vit? Om vi ska ta de klassiska exemplen som Hitler så var han snäll mot djuren, vegetarian och en stor konst och kulturälskare. Men eftersom att han mycket medvetet gjorde andra ont, orsakade krig i egoistiskt syfte samt begick folkmord så klassar jag honom som ond trots goda sidor och jag tror en övervägande majoritet av människor håller med mig. Lägg dock märke till att alla inte gör det, och det är inte bara dem som håller med honom om hans åsikter utan även de som är helt övertygade om att det inte finns några onda människor, för alla är i botten goda, utan det finns bara onda handlingar. Och jag håller verkligen inte med. Han var ond, punkt.

Men varför är det då lättare att så många har konsensus om att Hitler var ond? Jag tänker att det dels beror på närhetsprincipen. Han är ingen som vi personlig känner eller har en relation till. Men mycket beror det på att han satt i en position med stor makt där han fick fritt spelrum att få agera ut sin ondska och att det då avslöjades precis hur illa han var och det blir lättare för alla att se genom vilka handlingar som han gjort och som inte går att ursäkta. Jag menar, det blir oerhört svårt att försvara och bortförklara ett folkmord, eller hur?

Så varför jag tänker att folk i vardagen är en villiga att ge de som jag kallar för onda ny chans, ursäkta och bortförklara de onda människorna i sin närhet? Dels blir det tungt och mörkt att känna att de finns och att de lever och verkar bland en. Tappar tron på att vi kan uppnå ett bra samhälle. Också att man kanske tänker att om jag träffar och umgås med en ond person så gör det mig också till ond, och så är det ju naturligtvis inte. Och också då att man träffar på dem ofta och i flera olika situationer faktiskt ser några av de goda sidorna, och har då svårt att koppla ihop att samma person kan göra medvetet gott men samtidigt medvetet är ute efter att göra andra illa och som de dessutom kanske njuter av när de lyckas. Igen, närhetsprincipen men åt det motsatta hållet som i fallet med Hitler. Dels så tänker jag att dessa onda människor i vardagen inte har så mycket makt att deras ondska inte kan manifestera sig på samma omfattade vis som det gjorde för Hitler. Särskilt om de är intelligenta nog att hålla sig från saker som de vet kommer att få folk mot sig, tex slå på djur eller andra uppenbara saker som blir lätta att avslöja. Fysiska handlingar blir lättare att se igenom än tex verbala handlingar. Många klassar ondska efter hur stor skada handlingen gör på den drabbade. Det gör inte jag.

Vi har alla en förmåga att göra gott och ont inom oss. Vi har nog alla gjort en medveten handling som vi vet gjort någon illa, eller vad tror ni? Ibland kan man ha rättfärdigat den med att i det större hela så kommer något gott ur det. Ibland inte ens det. Och för mig kvittar just det där med att rättfärdiga det och om det går eller inte. Det är fortfarande en ondskefull handling om än att det kan också vara mänskligt.

Så när slår det över från att vara en ondskefull handling till att någon blir till en ond människa? Jo det är frekvensen av de onda handlingar. Hur ofta. Och hur mycket man anstränger sig för att inte medvetet göra illa eller om man ofta går in för att göra illa bara för att man kan och man känner för det. Också syfte till varför man gör en medveten ond handling avgör för mig huruvida man är ond eller inte. Och som sagt, det är inte storleken på skadan som man orsakar som nödvändigtvis avgör om någon är ond, för det är dessutom inte upp till den som orsakar skadan eller någon yttre åskådare, utan det är upp till den drabbade att avgöra om och hur stor skadan är. Och ibland är det inte vad någon gjort som är problemet utan att känna att man är den utvalda måltavlan. Vetskapen att den andre vill en ont är illa nog, inte vad den faktiskt gjorde. Vi kan tex ta en racistisk kommentar där. Det gör nog inte så ont att få höra att det är fel och fult att ha en mörk hudpigmentering, det är att man vet att den säger det för att göra dig illa. Själv tycker du att din hud och hy är fin ändå, men det kvittar i förhållande till att någon vill en illa och sade så för att såra.

Och när någon har gjort den uppmärksam på att det den håller på med orsakar skada, alltså är upplyst om det, men ändå forsätter den, då kan det vara för att man är ond.

Online trolls targeting people with a disability

Och ofta är man då en psykopat eller med kraftiga drag av det. Och det är mycket vanligare med psykopater än vad många tycks tro.

Psykopat är för många människor detsamma som en gravt kriminell person. Detta är fel. Dock är det så att psykopaternas andel bland kriminella är större än deras andel bland befolkningen i stort. Forskare uppskattar att 2-3% av alla människor är psykopater, vilket skulle innebära ungefär 200 000-300 000 psykopater bara i Sverige. Det betyder också till exempel att det i en samling av 81 personer är sannolikheten 81-92% att minst en av dem är psykopat. Psykopaternas andel bland cheferna i näringslivet tros till och med vara ännu högre, kanske 8 %. De dras nämligen till pengar och makt, och många av deras egenskaper är en fördel när det gäller att klättra i en hierarki. Och kan man inte göra det på sin arbetsplats så gör man det i sitt privatliv tex i föreningslivet eller varför inte på social media.

De flesta psykopater lever till synes vanliga Svenssonliv. Att psykopati och kriminalitet kopplas ihop beror på att om en psykopat blir kriminell, blir han en synnerligen hänsynslös och våldsam brottsling som inte visar några skuldkänslor, ånger eller vilja att sluta sin kriminella bana. Som brottslingar eller diktators märks psykopaterna. När de uppträder som vanliga människor är det svårare att avslöja dem. Den mesta av forskningen om psykopater har dock gällt de kriminella. Först ganska nyligen har de andra psykopaterna börjat uppmärksammas. Psykopati är ingen sjukdom utan en personlighetsstörning och psykopater saknar vanligen insikt om att de har psykopatiska drag. Typiskt för psykopater är att de är egocentriska och själviska, och inte kan känna empati eller sätta sig in i andra människors situation. Psykopat är helt enkelt onda människor, men inser det inte. Och många i dess närhet verkar inte vilja inse det heller. Varför vet jag inte, men jag har många möjliga tankar om hur det kommer sig och några har jag skrivit om här.

Puh, det här blev långt och jag fick säkert ändå inte med allt. 😅 Orkade ni läsa hela vägen och hur tänker ni? 💚

37 reaktioner till “Vad är ondska och finns den

 1. Apropå barn och hur deras barndom påverkar hur de blir sen. Inte dra sig för att skilja på föräldrar och små barn under 5 ja tom under1 år. Fruktansvärt!!!

 2. Syster Yster: Jag håller helt med om allt du skrev i din kommentar under inlägget till bakgrunden.

  Som du ser från mitt inlägg här så anser jag att vi alla göra saker i varierande skala från taskigt, elakt eller tom ont. Men att enskilda handlingar inte är det som avgör vilken sorts person eller vilken karaktär man har tycker jag inte. Jag tycker hur man väljer att leva sitt liv i stort är det som avgör ens karaktär. Och precis som du också är ingen på så avgör hur man väljer att agera vid varje tillfälle vem man är, inte vilka impulser man får etc utan vad man gör med dem.

 3. Burgscki: Instämmer helt i hur du har uppfattat att en psykopat är och ang dina frågor som du skrev så ser du kanske från mitt inlägg att jag anser att det som avgör är hur pass medveten man är om att man gör någon illa. Och om man dessutom är ute efter det. Medvetet planerar och kanske tom skrattar när man lyckas. Eller isf uppstår en känsla av att vara nöjd.

  Om man gör en elak handling men mår dåligt över det så är man inte ond i mina ögon. Men avsaknad av ånger så är man. Nu behöver det ju inte innebära att man inte skulle göra samma sak igen pga vet att man blev driven dit, det minst dåliga valet ect. Men man kan ha en önskan om att allt borde varit annorlunda och att man inte känt sig nödgad att göra ont.

  Ang det här med att projicera så tycker jag mig ha märkt på nätet att det tydligen är väldigt vanligt förekommande bland människor. Så pass att jag börjat snabbare lägga märke till det även IRL när det händer. Jag undrar om något har hänt med samhället och hur man uppfostrad idag från att inte ta ansvar för vad man själv put out there into samhället. Man ska bara ta och få, inte ge ge tillbak och är absolut inte ansvarig för andras känslor eller omgivningen som de ska leva och verka i. Något har hänt här…

  Kanske en pendel, som alltid slår långt över på andra hållet från var den tidigare var. Tex du som tar externt mycket på dig och känner ansvar för orimligt mycket är motsatsen till hur jag upplever många idag är.

  Men hur många idag är hittar jag i alla åldrar. Tex så de som kräver orimligt mycket är 40-talisterna. Och de tycker de har förtur till allt och känner noll ansvar för den ekonomi eller miljö de lämnar efter sig…

  Instämmer helt med din allmänna syn på människan. Framförallt den slappa attityden. Minsta lilla motstånd och man ger upp. Detta tycker jag till viss del kan skilja sig kulturellt och geografiskt, men planeten i stort, absolut ja. Och självcentrerade…

  1. Ett litet tillägg.

   Jag tror dock inte alla som påpekar ut ondska projicerar och jag tycker att för många samtidigt duckar för vad som är vad. Möjligen för att då måste de ta ansvar och göra något åt det också. Om man förnekar att det finns slipper man också känna sig delansvarig och undkommer krav på att göra något är det som finns i ens närhet.

 4. Tänker på han Watts som dödade sin fru och barn. Det är ju ren ondska. Han kunde ju skilt sig men hade fan ingen rätt att ta deras liv. Enligt Dr Phil är han både psykopat och narssist. Sedan dom som plågar djur det är ju ondska. Så hemskt så jag kan inte ta Inn det. Hoppas du har det bra. Solen skiner i dag. 😊😇

  1. Ja ondska eller så var han sjuk. Den möjligheten finns ju också. Att han inte ville illa men fick för sig att detta var något han måste göra.

   Vad bra att du har sol idag. 🌸🌸

   Sköt om dig!

   1. Jag tycker han är både ond och sjuk. Läste i dag att det var planerat av honom. Samtidigt dum han tycker synd om sig själv och säger onej nu kommer jag hamna i fängelse. Men ingen tanke på frun eller barnen. Ja tyvärr finns ondska. Jag gör vad jag kan och säger ifrån om jag ser ett barn eller djur fara illa. Har alltid varit sådan. 😊

 5. Jag ska svara…. Kom av mig för att jag mindes plötsligt när jag själv fick uppleva ondska och hur dåligt jag mådde av det lång lång tid efteråt. Han som attackerade och jag kröp ihop och gnydde och bad om nåd och hur han njöt av min rädsla. Jag var då 27 år gammal. När jag var runt 5 år gammal drömde jag om samma sak. En man skjuter mig med laser. Jag gråter och gråter och han skrattar och njuter av min rädsla. Detta kommer utav ett trauma jag inte ens med en terapeut hjälp jag vågade närma mig i hypnos. Den enda minnesbildern jag fick fram var en liten flicka som går på en mörk stig i nattlinne och när hon vänder sig om ser jag exorcistflickans ansikte, (under hypnos). Jag fick panik och fick avbryta och som påföljd en lång tid av mardrömmar som alla relaterar till ondska.

  Detta ouppklarade trauma och alla förvridna minnesbilder bubblade upp i veckan. Helt oväntat. Och på något vis har jag svårt att närma mig diskussionen igen.

  1. Inser nu när jag läser igen att jag inte har något att säga än att du har min största medkänsla och att jag hoppas att du kommer förbi och kan lämna detta trauma bakom dig på vilket sätt det än ska gå till. 💔💪

   1. tack så mycket. Jag tror att insikten här för mig är att mycket ondska föds av en vilja att ha makt. just känslan av att någon njöt av min rädsla var för mig något nytt som jag aldrig upplevt förut. Och det är ju egentligen inte likgiltighet som du nämner, utan att man får ett behov tillfredsställt när någon annan lider. det är ondska för mig.

    sedan ISIS och liknande grupper vars mål är terror. Det är ondska.

    Tack för långa och intressanta inlägg. Ett väldigt obekvämt ämne. En motfråga dock, kan djur vara onda? Och varför inte? Är anlendingen till att de inte kan vara onda, anledningen till att vi kan vara det?

     1. Lyssnade förresten på senaste patreonavsnittet och jösses. Anklagelserna på FB mot H är enligt dem helt falska. Olaga hot har den ena begått efter att han blivit misshandlad och blivit fälld. Men den som anmälde honom blev fälld för misshandeln av H (hotet kom då efter att H blivit misshandlad). Nu iaf så kommer den ena H att polisanmäla den som sprider anklagelserna om sexuellt utnyttjande osv om honom. Så man får väl se vad detta leder till….

      1. Fast det om olaga hot som jag läste det som (inte på fb) gällde i skrift…

       Och vissa andra saker har de ju själva bekräftat i tal…?

       Men bra att det är polisanmält (även om en anmälan precis som de själva säger inte betyder någonting om att det de säger är sant utan vem som helst kan anmäla vad som helst).

       Och CWs sk hot har de ju också bekräftat själva.

       Aja, jag kan inte säga något om något iom att jag inte kan lyssna på avsnitten. Det enda jag vet är att de var smart nog att inte namnge hen. Smart vare sig det de säger är sant eller inte.

       Nu vill jag dock påpeka att min uppfattning, som du kanske kommer ihåg från vad jag skrev hos dig, hade jag före jag läste tråden på fb.

       1. Vem jag verkligen skulle vilja höra från är den som fick lämna podden. Jag tror mycket av vad som är vad finns att veta från den också varför hen lämnade och vill vara ifred till varje pris så till den milda grad att den inte säger det till de andra utan litar på att meddelandet kommer att nå dem (efter upprepade försök att direkt på deras egna kanaler få dem att fatta)

       2. Ja det var alltså efter en av dem blivit påhoppad och nedslagen och gått sina tänder utslagna som hen skrev till personen och hotade om misshandel om hen inte betalade hens tänder. H var 18-19 tydligen. Och ja jag vet att din uppfattning bygger på mer än så ville bara dela med mig. Jag har en ljudfil jag kan dela men jag vet inte hur lagligt det är. Det jag känner mest är att hålla på och kaxa sig på forum osv och hamna i kontakt med allsköns typer är jag glad att jag håller mig ifrån. De flesta i den här soppan spelar ett väldigt högt spel. Det som är det vidrigaste dock är att den nye Hs man och barn blivit indragna av våldtäktsmannen.

        1. Det vet jag inte….säkert jättemöjligt eftersom den ene precis hotade ngn igen i senaste patreonavsnittet. Detta handlade om IRM-företrädaren. Som jag hört även har ngt mot en tidning…

        2. 😁

         Ja jag såg det. Men enligt skvallret på fb så tänker hon inte prata om H i podden.

         Jag undrar dock om hon ställer upp som ett svar på de hot hon tydligen ska fått om att hon själv kan komma att avhandlas i Hs podd. Som ett typ, akta er, jag kan hitta min egen plattform om jag behöver. Vad tror du?

        3. Åååh ok…hmmm jag vet inte. Tyckte Myra var den mest balanserade av dem samtidigt är jag lite tveksam till henne. Såsom H har svarat på hennes inlägg om deras arbetsklimat så verkar de inte vilja smutskasta henne. Skulle förvåna mig om podden skulle bli en slags hämnd.

        4. Dessutom så var väl hennes kommentarer om arbetsklimat ett svar på att de anklagade henne om att inte ha en arbetsmoral, dvs ett självförsvar. ??

        5. De har själva inte sagt något om henne offentligt förrän hon skrev sitt inlägg på Facebook. Då kom det att hon varit dåligt förberedd osv. Men hennes inlägg kom tydligen pga att de kommit med stick noch nyp på andra vis…. Ska man hålla på med en profitgenererande granskning samt underhållning får man nog lyfta sig lite och inte vara så himla oproffsiga. Det här är anledningen till att jag aldrig någonsin kommer bli patreon eller swisha folk det finns ju ingen kvalitetskontroll öht. Bara massa privatpersoner med hybris. Eller Jo det finns två saker jag tänkt ksk stötta Sylvie von Duuglas-Ittu’s Muay thai-projekt där vinsten går till Muay thai-profiler i Thailand (gamla ex-champions) och Dr Peter Attia’s podd som håller väldigt hög kvalitet och är väldigt intressant +om hälsa och sjukdom och väldigt intressanta gäster).

        6. Enligt Flashback

         Nytorgsprinsessa
         Medlem
         Nytorgsprinsessas avatar
         Reg: Oct 2017
         Inlägg: 364
         Citat:

         (Ursprungligen postat av saltazar
         vad är det axel påstår egentligen?)

         Det hela börjar med Axel går in i en stream som Myra kör på youtube. Han hånar henne och berättar att hon stängs av från all tillgång till dokument i Haveristerna. Även de som hon själv tagit fram.

         Myra replikerar senare på Insta. Hon tar upp det faktum att det bestämts att konflikterna inom haveristerna inte ska vara publikt. Du kan själv hitta det på hennes insta.

         Axel blir vansinnig och svarar följande patreongruppen. Nu ska det göras avsnitt om Myra.

        7. Resten av kommentaren. Gå in på fb för att lättare kolla vad som står kursivt eller fetat.

         ”Det eskalerar

         Jag tänker inte bemöta allt i Myras essä om alla imaginära oförrätter hon har utsatts för. Det gör sig nog bättre som ett Patreon-avsnitt, men det får vänta tills efter vi har spelat in ett Patreon-avsnitt om Gardet ikväll, och med Navid Modiri imorgon. Några saker kan jag dock kommentera.

         Det är helt riktigt att jag kommenterade på Myras stream igår. Det är också helt riktigt att jag klippte Myras access till alla våra gamla planeringsdokument. Anledningen till det är enkel; i inget av de dokumenten, inklusive de som gäller Gardet, har Myra bidragit med tillräckligt mycket research för att det ska vara rimligt att hon återanvänder det till sin stream. Vill hon sedan göra egna granskningar och sammanställningar gällande Gardet, det rör mig inte i ryggen.

         Vad gäller ett Patreon-avsnitt om det här så finns det så klart redan en pärm. Här är ett utdrag, gällande just bidrag vad gäller planering och research:

         Vi har gjort stickprover i 27 planeringsdokument till tidigare avsnitt, mellan avsnitt 35 och 72.
         I 13 av 27 avsnitt redigerar Myra inte dokumentet överhuvudtaget.
         I ytterligare 6 dokument tillför hon endast ett ämne.
         I tre av de dokument hon fyllt i gör hon det precis vid inspelning.
         Kollar man totalt antal ämnen som tillförts under perioden så har Myra lagt in 35 ämnen. Under samma period har Axel och Henrik sammanlagt lagt in 254 ämnen.
         Under samma period har inte Myra ansvarat för ett enda Patreon-avsnitt eller tema-avsnitt.
         Vi kommer inte att klippa bort henne ur tidigare avsnitt av Haveristerna. Det är för dyrt och det skulle förmodligen också göra dem svåra att hänga med i. Vi kommer heller inte att avpublicera några avsnitt. Det är inte för att vi tjänar multum på dem, utan för att en del av dem innehåller information som kan komma att bli relevant i framtida avsnitt eller om någon journalist bestämmer sig för att på riktigt ta tag i LCÄDBSH, AHOCW eller någon annan vi granskat i dessa avsnitt.

         Dessutom tjänar vi inte ett öre på gamla avsnitt. Det vi tjänar pengar på och det deltagare i Haveristerna får betalt för är att spela in nya reguljära avsnitt. Myra har fått betalt för alla avsnitt hon har varit med i. Faktum är att jag har lagt ner långt mer tid och energi än vad hon har för att se till att hon ska få betalt, men det sparar vi till avsnittet. Att hon ska få betalt för avsnitt som hon inte har bidragit till överhuvudtaget kommer inte på fråga. Testa att ringa till något av dina gamla jobb och begär att du ska få lön eftersom företaget fortfarande finns kvar. I verkligheten, där jag bor, får man helt enkelt inte betalt för jobb man inte utför.

         Personligen skulle jag helst slippa ha med Myra att göra mer, vilket är anledningen till att jag blockade henne på Facebook, men det finns gränser. Jag vet också mycket väl hur det kom sig att diverse fån kom med vaga anklagelser om att jag och Henrik ska ha betett oss illa mot henne, och att det är anledningen till att hon slutade. Det gör att jag inte har några som helst problem med att eskalera det här så långt som krävs för att det ska bli tyst.

         Något senare kommenterar Axel Myra på nytt då hon kommenterat på sin twitter/insta

         Åh wow, gissa vem som hade rätt gällande hur man ser till att det blir tyst? Det var jag.

         Som alltid används olika typer av hot för att tysta kvinnor som upplevs som besvärliga för Haveristerna.”

        8. Ja men det läste jag i deras grupp (H2.0). Och de flesta kommenterade att Axel måste sluta bli så arg och så tyckte några det var töntigt att han gjorde stickprov och stängde av hennes access. Jag trodde inte det på allvar ska bli något patreon …de flesta av deras fans gillar inte konflikten mellan dessa tre och vill helst inte höra om den, många som ber dem reda upp detta i det privata. Som jag uppfattat det är konflikten främst mellan A och M och så har H försökt medla.

        9. Aha!

         Ja, jag tycker det i vilket fall är illa att hota med det vare sig man tänker genomföra det eller inte.

         (Vet inte. Orkar knappt med dem mer.)

    1. Så här, jag tänker ju att ondska har med frekvens att göra förutom avsikt. Så jag kommer så långt som att jag tror att de kan göra ondskefulla handlingar iaf.

     Just hästar är en bra grupp att fundera kring. Jag har tex själv varit med om en häst som ”hämnades” på mig samtidigt som han försökte låtsas om att han inte visste vad han gjorde. Hade han kunnat vissla oskyldigt samtidigt som han kikade snett under lugg så hade han gjort det när han mycket välplacerat trampade på min fot. Inte så hårt dock, vi gillade ju varandra, men ändå för att markera. Till saken är att jag förtjänade det Inte för att jag avsiktligt varit dum men pga att min fysik då var så pass kass att han fick mer skit av mig då jag fick ta för mycket i tygeln när mina ben och säte inte orkade med.

     Och rent allmänt när man tittar på djur i flock kan de vara rätt taskiga mot ett utvalt djur som resten av gruppen enas runt att det är den som ska frysas ute.

     Och jag tänker ju, och forskningen håller äntligen med mig, att djur och deras intelligens, känslor mm inte skiljer sig så mycket från oss.

     Så det här med att förklara att det är någon naturlig instinkt som har med rasens fortlevnad att göra när en hel hönsgård bestämmer sig för att hacka en annan höna tills döds… jag vet inte. Kan det vara pga ondska och inte för att de vet något om den hönan som vi inte vet?

     Så mitt svar blir nog att jag tror att djur kan vara onda eller iaf begå ondskefulla handlingar bara att vi inte ser det eller väljer att uppfatta det så.

     Sedan kan man ju fråga sig vad de har att vinna på det och i en flock kan det iaf vinna makt. Så igen, varför inte.

     Hur tänket du?

     1. Jo jag kom på en sak till. Det är ofta husdjur som tex katt och hund känner på sig direkt ifall en människa är någon som den kan lita på eller inte och inte sällan att de morrar mot folk som är elaka som karaktär även fast när de dyker upp inte gör det med ont uppstå just då och beter sig inte hotfullt. Men djuren känner ändå på sig att de är elaka och falska personer.

      Och det gör att jag tror att det är möjligt att de känner igen de vibbarna pga att de råkat ut för samma tidigare fast inom sin egen art.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s